krizovka

2. ůkol – vodácká křížovka

Milé děti a milí rodiče,
máme pro vás opět nový úkol, který můžete splnit skrze naši online formu Katamaránu. Druhým úkolem je vodácká křížovka, která prověří vaše znalosti. Pomůckou pro vyluštění křížovky pro vás je vodácký slovník, který naleznete na našich webových stránkách.

Vyluštěné křížovky nám zašlete buď na facebook, instagram nebo na náš e-mail do 6. 4. 2021.

Příjemné luštění!

Za všechny vedoucí Katamaránu zdraví Tom

Vodácká křížovka: https://uloz.to/file/7qzyBC7k9uxb/katamaran-vodacka-krizovka-pdf

Vodácký slovník: http://katamaran-liberec.cz/wordpress/o-nas/vodacky-slovnik/