Informace pro rodiče: Schůzka rodičů k letnímu táboru

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o změně termínu konání schůzky rodičů k letnímu táboru. Původní termín byl 12. 6. 2020, nově se schůzka uskuteční v pátek 19. 6. 2020 od 16:00 v budově ZŠ Ještědská Liberec. Sraz bude před hlavním vchodem školy. Přineste, prosím, s sebou veškeré vyplněné formuláře, které jste obdrželi v obálce se závaznou přihláškou. Platbu za letní tábor již můžete zasílat na číslo účtu 0980901399/0800 a nezapomeňte uvést variabilní symbol – číslo závazné přihlášky.

Nově je Vám k dispozici facebook a instagram Katamaránu Liberec.
https://www.facebook.com/Vod%C3%A1ck%C3%BD-odd%C3%ADl-Katamar%C3%A1n-110639717338415
https://www.instagram.com/katamaran_liberec/?fbclid=IwAR3usJyR02Qj8Y75l4B6Ap7cO_VPVr_rARkkK3wLCrNGlWN8PqrmGwfoj0I

Děkuji Vám za pochopení.

Přeji Vám krásné letní dny a pozdravujte děti.

Jiří Manych „Máňa“
KATAMARÁN