O nás

Historie KATAMARÁNU


Katamaran_logo_old1982 – 1992

Vodácký oddíl Katamarán byl založen 3. ledna 1982 Jindřichem Jehličkou, všemi přezdívaný Kuba.

Již od svého prvopočátku byl Katamarán úzce spjat se ZŠ Ještědská v Liberci, která vytvořila oddílu zázemí k jeho činnosti. Katamarán mnoho let využívá školní sportovní bazén a tělocvičnu.

Oddíl je tKatamaran_logo_old2vořen převážně ze žáků ZŠ Ještědská.  Mnozí z nich v Katamaránu zůstávají i po ukončení povinné školní docházky a v práci s dětmi pokračují jako instruktoři a vedoucí.

KubaJindřich Jehlička, učitel ZŠ Ještědská, zkušený vodák a horolezec, velmi brzy po založení oddílu  pořádal vodácké expedice Berounka (1982), Sázava (1983), Vltava (1984), Ohře (1985), Otava (1986), Sázava (1987), Cidlina a Labe (1988), Smědá (1989), Vltava (1990) a Ohře (1991).

Tato bohatá činnost nebyla možná bez vodáckého výcviku ve vodě (plavání v bazénu a nácvik ovládání lodě), tělocvičně (zdokonalování fyzické kondice) a osvojení vodácké teorie.

Vrcholem celoroční oddílové činnosti je letní tábor. První tábor se konal ve stanové základně v Černousích na Frýdlantsku. Tábořiště s rybníkem jsme měli k dispozici celoročně až do roku 1992. Mnozí bývalí členové rádi vzpomínají na období, které bylo pro všechny zkouškou, ale zároveň i příležitostí k prohloubení přátelství. Archiv fotografií >>>

1993 – 1996

V roce 1991 při vodácké expedici Ohře bylo k jednomu noclehu využito tábořiště v Kyselce u Karlových Varů, kterého jsme v letech 1993 – 1996 využívali jako místo letního tábora.

1997 – 2002

Další tábory v letech 1997 – 2002 jsme pořádali v Pasekách nad Jizerou, opět v blízkosti řeky.  Nádherná krajina Podkrkonoší všechny podmanila.

2003 – 2007

V letech 2003 – 2007 jsme společně trávili léto ve Cvikově.

2008 – …

V posledních letech měly děti možnost vyzkoušet své vodácké umění na řece Jizeře u Malé Skály na soustředění u zdejšího cvičného jezu. Kromě vodáckých dovedností byl vždy v oddíle kladen důraz i na orientaci v přírodě, poznávání její krásy, tábornické dovednosti, turistiku a zdravovědu. V tomto duchu je naprosto ideální místo našeho současného letního tábora v Jindřichovicích pod Smrkem.

Katamaran_logo2V Katamaránu se již setkáváme i s dětmi našich bývalých členů.  Snad to můžeme pokládat za druh jistého ocenění naší činnosti a důkaz kontinuity s bohatou historií oddílu.