Vodácký slovník

Vodáci mezi sebou používají slovní výrazy, které jsou pro nevodáky tajemné a často i nesrozumitelné. Protože spoustu z nich určitě zaslechnete a můžou i vás upozornit před něčím nenadálým či vám v něčem poradit, je vhodné alespoň ty nejdůležitější znát.

Bort bok lodi. Této části kanoe se rádi chytají začátečníci, díky čemuž se rychle cvaknou
Singl Kanoe pro jednu osobu
Debl Kanoe pro dvě osoby
Házečka Házecí pytlík, záchraná pomůcka obsahující plovoucí lano. Házečku hážeme plaváčkovi na tekoucí vodě po nenadálém cvaknutí
Koňadra Koníčkovací šňura – lano, které je umístěné napřídi kanoe a slouží ke „koníčkování“, neboli přetahování nesjízdných, nebo suchých úseků řeky. Koňadra se za jízdy z kanoe sundavá, protože v případě zvrhnutí je nebezpečná
Loďák Vodotěsný pytel z pogumované tkaniny sloužící k přepravě vodákovi bagáže
Barel. Konev Plastová nádoba se šroubovým uzávěrem, která slouží stejně jako loďák.
Šprajc U kanoe typu Vydra je to příčná vzpěra mezi borty, aby kanoe byla pevnější
Špricka Používá se na uzavřených typech lodě, aby se voda nedostala do vnitřku kanoe.
Kolejda Specielní vodácký podvozek s kolečkama k přepravě kanoe po delších suchých úsecích. Při první  použití se kolejda většinou rozloží a dál již vodák svojí kanoe nese
Háček Člen posádky, který sedí vpředu v lodi. Je podřízen kormidelníkovi a také víc dře.
Kormidelník, zadák Nejduležitější člen posádky. Řídí loď a rozhoduje o práci háčka
Porculán Člen posádky, který sedí vprostřed kanoe. Většinou se jedná o malé dítě, které ještě neudrží pádlo.
Kontra Zpětný záběr pádlem (záběr vzad)
Přitáhnout Záběr pádlem směrem k boku lodi za účelem rychlého natočení přídě nebo zádě.
Odlomit Opak přtažení, tedy záběr směrem od lodě.
Eskymák Používá se na uzavřených lodích po cvaknutí k obrácení lodě včetně posádky zpět hlavou vzhůru.
Cvaknout se, Udělat Obrátit loď dnem vzhůru, tedy vodáky hlavou dolů
Volej Úplně stojatá voda v řece, např. v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou
Zabalák Kudrnatá vlna, postrach otevřených lodí. Vyskytuje se v silnějších peřejích, nebo na konci šlajsen.
Vracák Zpětný proud, vzniká za překážkou v řece.
Vývar, vývařiště Nebezpečné místo pod jezem, kde se voda vybíjí ze své energie, kterou nabrala po překonání jezu.
Válec Nebezpečný typ vývařiště, kde se voda vrací zpět pod jez a sebou nese nejen kmeny a lodě, ale i tělo vodákovo.
Sifon Nebezpečné místo v řece. Podemleté skály, vymleté staré vodní stavby apod.
Karfiol, květák Karfiol se vytvoří, když voda v jednom místě vyvěrá na povrch. Loď po najetí do karfiólu nás většinou přestane poslouchat.
VV Vysoká voda, stav chvíli před povodněmi a vodákovo štěstí
SV Střední voda, obvyklý stav
NV Nízká voda, letní stav řek. Horší už je jenom sucho.
WW White water. Mezinárodní označení pro divokou vodu.