Pokyny pro rodiče

Žádáme rodiče o dodržování těchto závazných pokynů:

  1. Dodržovat pravidelnou docházku do kroužku (trénink, soustředění, společné akce).
  2. Včas zaplatit příspěvek 500,- Kč za rok v hotovosti vedoucímu nebo hospodářce Katamaránu.
  3. V případě nepřítomnosti dítě písemně (omluvenka, email), nebo telefonicky omluvit.
  4. V případě ukončení docházky do kroužku, je nutné, dítě písemně odhlásit!

Za dodržování závazných pokynů předem děkujeme.